Meist

2011.a alustas tegevust Viljandimaa Loomemajanduskeskus ehk VLK (endise nimega Loomeinkubaator). Selle Tartu Ülikooli, Viljandi linna, SA Ugala Teater ja AS Viljandi Metall poolt loodud sihtasutuse eesmärgiks on edendada ja toetada (kohalikku) loomeettevõtlust.

Loomemajanduskeskuse prioriteediks on pakkuda kohalikele alustavatele loomeettevõtjatele tervikstruktuurina toimivaid ja hästi varustatud kaasaegseid erialaspetsiifilisi tootmis– ja tugiteenuste keskkondi.

Keskuste seadmepark on mitmekesine, sisaldades nii traditsioonilisi käsitöövahendeid kui kaasaegseid masinaid, mis võimaldavad arendada ja toota uudseid käsitöötooteid.

VLK pakutavad tugiteenused aitavad loovisikust ettevõtjal orienteeruda ja hakkama saada keerulisena tunduvas ärimaailmas, pakkudes koolitusi, nõustamist ning vajalikke teenuseid kogenud ettevõtjate ja konsultantide käe all.

Sihtasutusel on 2 eksperimentaaltöökoda – tekstiili- ja metallikeskus.

Alustavale ettevõtjale pakume mitmekülgse seadmepargiga ja meistritega mehitatud tootearendus- ja tootmiskeskkonda koos ettevõtlusalase koolituse ja individuaalse nõustamisteenustega.

Tegutseval ettevõtjal on võimalus rentida seadmeid, saada tehnoloogilist tuge oma toodete prototüüpimiseks või väiketirazeerimiseks.

Koostöö kõrgkoolidega loob ettevõtjale võimaluse suunata oma tootearendusküsimus õppurile lahendamiseks või õppetöö käigus valminud innovaatilisi tooteid, kasulike mudeleid ja tööstusdisainilahendusi ettevõtluses rakendada.

Tekstiilikeskus on kompleksselt sisustatud töökeskkond, kus leidub nii traditsioonilisi käsitöövahendeid kui poolautomaatseid ja elektroonilisi seadmeid tekstiiltoodete valmistamiseks:
 • Traditsioonilised kirikangas- ja arvutiteljed
 • Arvutipõhised silmuskudumismasinad
 • Freesidega tuftimisseade
 • Viltimismasin koos viltimislauaga vildi ja vilttoodete valmistamiseks
 • Villatöötlusvahendid villa ettevalmistamiseks ning lõnga ketramiseks
 • Nahaõmblusmasinad, pooltööstuslik tikkimismasin
 • Trükilaud koos valguslauaga kanga trükiks
Metallikeskuses on võimalik teostada erinevaid tehnoloogilisi operatsioone ning valmistada nii käsitöönduslike väikevorme kui suuremaid käsitöötooteid ja seadmeid:
 • Käsitöönduslikud peentöö ja kullassepatöö ning lukksepatöö tehnikad
 • Värviliste metallide valamine
 • Lehtmetalltoodete eksperimentaalne valmistamine
 • Keemiliste protsesside teostamine: anodeerimine, galvanoplastika
 • Metallide masinlõiketöötlus frees- ja treipingil
 • 5-teljeline CNC pink

RM-EAS_logo_reg_toetuseks-vaike

Töökojad on sisustatud Euroopa Regionaalarengu Fondi toel.

TULE TEKSTIILI- JA METALLIKESKUSESSE KÜLLA JA VAATA LÄHEMALT!

Teenused

Sihtasutuse pakutavate teenuste hulka:

 1. Inkubatsioon – ruumide ja seadmete rent tekstiili- ja metallikeskuses; äriplaani analüüs ja sobivuse hindamine koostöös MAKiga
 2. Toote- ja teenusearendus – disainlahenduste, tööjooniste, tehniliste lahenduste valmistamine; väikeseeriatoodete valmistamine
 3. Praktikabaasi teenused, täiendõppe läbiviimine – ruumide ja seadmete rent tudengite praktikabaasiks ja huvihariduseks, õpitubade korraldamine


Viljandimaa arenduskeskuse MISSIOON
on tõsta loomemajandusalast teadlikkust, arendada välja Lõuna-Eestit teenindav kaasaegne kompetentsi-, arendus- ja inkubatsioonikeskus, kus kvaliteetse töö- ja õppekeskkonna ning tugiteenuste pakkumise kaudu soodustatakse kohaliku loomepotentsiaali rakendamist ettevõtluses, koordineerida loomemajanduse lõimumist teiste majandussektoritega, aidata luua täiendavaid töökohti, suurendada nii loomemajanduse uuendus- ja konkurentsivõimet kui ka kestlikkust pärandkultuuriliste käsitöötehnoloogiate – tekstiil, metall, puit, muusika, visuaaltehnoloogiate – alal.

Viljandimaa arenduskeskuse VISIOON
Aastaks 2020 on SA Viljandimaa Loomemajanduskeskus Viljandi maakonnas tunnustatud alustavatele loomeettevõtjatele tugiteenuste pakkuja, Eestis ja väljaspool Eestit tegutsevate ettevõtete tootearenduspartner ja koostöös kõrgkoolidega üle-eestiline tegevusfookuses olevate loomealade arendaja. Loomemajandust käsitletakse mitte eraldi majandussektorina, vaid muude ärivaldkondadega sidustatud väärtuse tõstmise vahendina. Loodud on toimiv, loomemajandust stimuleeriv keskkond, mis on aktiivses kasutuses edukate ja arenemisvõimeliste ettevõtjate poolt ning avatud Viljandi elanikele ja külalistele.

 


Sihtasutuse eesmärk on valdkondliku arenduskeskusena arendada loomemajanduse alast ettevõtlusvõimekust Eestis järgmistes valdkondades:

 1. Tekstiili valdkond
 2. Metalli valdkond

Valdkondliku arenduskeskuse eripära on suulise ja materiaalse pärimusainestu kujundamine tänapäevastesse kasutusvormidesse loomeeettevõtluse kvaliteedi tõstmiseks ja valdkonna ekspordisuutlikkuse tõstmiseks.

Töötajad

Elerin Laurimäe
Projektijuht (juhatuse liige)
Tel: 51 00 858
E-post: elerin@ut.ee
Posti 1

Tõnis Luik
Metallikeskuse koordinaator
Tel: 5621 2810
E-post: tonis@vlk.ee
Reinu tee 27

Nõukogu

Reevo Maidla, nõukogu esimees, TÜ Viljandi kultuuriakadeemia
Madis Agur, nõukogu liige, BHC
Madis Timpson, nõukogu liige, Viljandi linnavalitsus
Rainer Kütt, nõukogu liige, Viljandi Metall AS

Põhikiri

VLK_pohikiri (pdf)

Hankekord

VLK_hankekord (pdf)

Partnerid

 

Inkubatsioon?

Viljandi Loomemajanduskeskuses (VLK) tegutsev loomemajanduse inkubaator. Inkubaatorisse sisenenud ettevõtjale pakub VLK tuge oma ettevõtte käivitamisel, kasvamisel ja arendamisel.

Loomeinkubaatorisse võivad kandideerida Eesti Vabariigis registreeritud äriühingud, mis vastavad järgmistele tingimustele:

Ettevõte ei ole teise juriidilise isiku tütarettevõte Eesti Vabariigi seaduse tähenduses;
ettevõte ei ole maksuvõlglane;
ettevõtte suhtes pole algatatud likvideerimis- ega pankrotimenetlust.
Keda ootame?

Kandideerima on oodatud tegevust alustavad juriidilised isikud, kellel on äriidee ja kes vajavad ettevõtte käivitamiseks soodsat keskkonda ja professionaalseid tugiteenuseid, ja juba tegutsevad OÜ-d ja sihtasutused, kes soovivad saada isemajandavateks, jätkusuutlikeks ning edukateks ettevõteteks.

Tekstiilikeskus

Tekstiilikeskus kui tootmis- ja tootearendus-keskkond loob uusi võimalusi käsitöö valdkonna ettevõtluse kaasajastamiseks ja toodete konkurentsivõime tõstmiseks.Tekstiilikeskus on kompleksselt sisustatud töökeskkond, mis võimaldab alustavatel ettevõtjatel leida paindlikke lahendusi tootearedusideedele ja välja töötada sobivaim tootmistehnoloogia toodete tiražeerimiseks, kasutades selleks mitmekülgset seadmepark.

Kontakt

Nimi (nõutav)

Email (nõutav)

Teema (nõutav)

Teade (nõutav)

VILJANDIMAA LOOMEMAJANDUSKESKUS SA

Registrikood: 90011450

Elerin Laurimäe

Tel: 51 00 858

E-post: elerin@ut.ee

Juriidiline aadress

Posti 1, Viljandi 71004

Tekstiilikeskus: Turu 7 ehk Vilma maja (II korrus) Viljandi

Metallikeskus: Reinu tee 27 ehk Viljandi Metalli maja (III korrus) Viljandi

Üldinfo: elerin@ut.ee