TESTI IDEED!

SINU NIMI / KOOL / MEESKONNA LIIKMED (KUI ON)(nõutav)

Idee nimi (nõutav)

E-mail (nõutav)

Täida ära väljad, millel vastust juba tead.

NB! Liigu edasi TAB klahviga.


VÄÄRTUSE PAKKUMINE

1. Mis on meie idee unikaalsus ja miks see tarbijale vajalik on?

(uudsus, vastupidavus, disain, hind, kulude või riskide vähendamine, kättesaadavus, kasutamise lihtsus, milliseid probleeme lahendab, millist olukorda parandab kliendi jaoks)

SIHTGRUPID

2. Kes on meie idee sihtgrupp?(segmentide konkreetsed tunnused, kõnekus, ühisosa)

JAOTUSKANALID

3. Kuidas jõuame kõigi võimalike tarbijateni?(otsemüük, läbi vahendajate, pood, e-pood, kuidas eristud)

KLIENDISUHTED

4. Kuidas loome ja hoiame suhteid klientidega?(personaalne abi, hooliv teenindus, iseteenindus, automatiseeritud teenused, kogukonnad, koosloomine, tagasiside)

TULUD

5. Kust tuleb raha?(müük, rentimine, reklaam, litsentsitasud, hinnapoliitika)

VÕIMEKUS

6. Mis on meie idee elluviimiseks vajalikud peamised kompetentsid?(vajalike oskuste loend idee käivitamiseks ja käimashoidmiseks)

VÕTMETEGEVUSED

7. Mis on meie idee elluviimiseks vajalikud peamised vahendid?(ruumid, seadmed, intellektuaalne omand)

PARTNERLUS

8. Kes on olulisemad koostööpartnerid meie idee elluviimisel?(koostöö, kulude jaotamine, allhanked)

KULUD

9. Millised on meie idee peamised kulud?Põhitegurid: püsikulud (palk, rent), muutuvkulud (täiendav kulu iga ühiku pealt), skaleerimine (koguse mõju hinnale)

Kõik ühele leheleKogume kokku kõik küsimused ja vastused.

Aitame puuduvatele vastustele õige lahendust pakkuda.